Larder and Museum Beetles (Dermestidae)

169_4.jpg

Larder Beetle (left), Hide Beetle (right) & Hide Beetle Larva (top) (Dermestes lardarius & Dermestes maculatus (adult & larva)


Pricing: Dead: $10-$20 (dried, spread)
Geographic Range: North America
View: Top View